logo

Polityka jakości zamierzenia

„Świadczyć usługi, które zadowolą naszych klientów, ich potrzeby i wymagania, a swoją postawą dążyć do wyznaczonego celu.”

Cele te realizujemy przez:
Zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążąc do ciągłego ich doskonalenia
Dążenie do ciągłego doskonalenia i podwyższania wiedzy teoretycznej praktycznej zatrudnionego personelu
Terminowe świadczenie usług oparte na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych
Stworzenie takich warunków dla klienta, aby w ramach swojej specjalizacji zaproponować najlepszą ofertę spełniającą jego obecne i przyszłe wymagania
Określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców odpowiedzialnych za jakość wykonywanych usług
Ciągłe śledzenie i stosowanie w swojej działalności aktualnych wymogów, norm, zarządzeń i wytycznych
Stosowanie rozwiązań wynikających z postępu technicznego
Korzystanie tylko ze sprawdzonych Firm dostarczających materiały i usługi wysokiej jakości

Niezmiennymi elementami naszej działalności, wyznaczającymi kierunki rozwoju są:
Dążenie do najwyższej jakości oferowanych usług
Duże doświadczenie zdobyte w branży budowlanej poparte wdrażaniem nowych technologii
Zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych klientów

Zobowiązujemy się do:
Ustanowienia i aktualizowania szczegółowych celów dotyczących jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji
Nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonowania w naszej firmie systemu zarządzania jakością i procesów
Uświadomienia pracownikom znaczenia spełniania wymagań klientów i wymagań przepisów oraz tworzenia warunków zaangażowania całego personelu w osiąganie celów

Wdrażając i utrzymując system jakości według normy EN ISO 9001:2009, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwania w efekcie zamierzonych rezultatów.

Prezes Zarządu