logo

Inwestorzy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej. Działalność prowadzi głównie w Polsce, a także za granicą – w Libii, Pakistanie, Czechach, Danii, Niemczech.

http://inzynieria.com/uploads/images/orginal/spec_poziom.jpg

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SPEC – firma zajmująca się przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej na terenie miasta stołecznego Warszawy. Specjalizuję się nadto w budowie, przebudowie i modernizacji sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna zajmuję się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. MPWiK S.A. eksploatuje sieć wodociągową o długości ok. 3 400 km i kanalizacyjną o długości ok. 3 200 km. Wodociągi Układu Centralnego dostarczają do sieci miejskiej ponad 300 tys. m3 na dobę.

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. powstała 30 kwietnia 1998 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firma energetyczną w Polsce. PGE to także najbardziej rozpoznawalna marka sektora elektroenergetycznego. Dzięki połączeniu działalności produkcyjnej z dostawami do Klientów finalnych Polska Grupa Energetyczna dostarcza energię elektryczną do około 5 milionów domów, firm i instytucji.

http://geoforum.pl/upload/news_pl/picture/main/120425_rzgw_poznan.jpg

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest państwową jednostką utworzoną do realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami w regionie wodnym Warty.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).