logo

Oferta

Oferta ogólna na wykonawstwo oraz doradztwo techniczne i projekty w następujących zagadnieniach:

Remonty zbiorników, tuneli, kanałów betonowych i żelbetonowych oraz wszelkiego typu obiektów magazynujących ciecze.

Uszczelnianie i izolowanie przeciwwodne konstrukcji inżynierskich przed napływem wód gruntowych.

Uszczelnianie wysypisk i składowisk oraz innych ziemnych konstrukcji magazynujących.

Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych na powierzchniach ceglanych, betonowych i stalowych obiektów pracujących w różnych œśrodowiskach.

Osuszanie wilgotnych murów ceglanych i betonowych, odtwarzanie przeciwwilgociowych izolacji poziomych i pionowych.

Zakładanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na tarasach, stropach konstrukcji podziemnych i dachach.

Wykonywanie posadzek specjalistycznych i zabezpieczeń powierzchni betonowych.

Prace iniekcyjne, wiercenia koronkowe i rdzeniowe w betonach. Beton natryskowy.

Kucie i czyszczenie wodą 2 500 bar.

Wynajem sprzętu specjalistycznego.

Wykonawstwo, ekspertyzy i projekty.